Historia

Historia Grupy sięga roku 1947. Natomiast nasza trwa ponad 20 lat i ma swój początek w Pucku, kiedy to w 1997 roku rozpoczęliśmy działalność.

1997

Podpisanie aktu założycielskiego i rejestracja Spółki EKO CEL-Polska

1997

Produkcja pierwszej śmieciarki na rynek polski – Medium XL

Sprzedaż pierwszej zabudowy śmieciarki Medium XL

2001

Sprzedaż pierwszej zabudowy śmieciarki typu Medium XL z osprzętem do opróżniania i mycia kontenerów KP7

2002

EKO CEL-Polska Członkiem Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

2003

Przyznanie EKO CEL-Polska tytułu „Solidna Firma 2002”

sprzedaż pierwszej zamiatarki FAUN Viajet 7

2006

Rozpoczęcie współpracy z FAUN – sprzedaż produktów na rynek polski oraz sprzedaż pierwszej zamiatarki FAUN Viajet 7

2007

Implementacja systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000

śmieciarka z przednim załadunkiem typu FAUN Frontpress

2007

Sprzedaż pierwszej śmieciarki z przednim załadunkiem typu FAUN Frontpress

2008

Połączenie firm EKO CEL-Polska oraz FAUN-Polska i przyjęcie wspólnej nazwy EKOCEL

2009

Fabrykę opuszcza tysięczny pojazd przeznaczony na rynek polski

Nowa fabryka śmieciarek w Rekowie Górnym

2014

Otwarcie nowej siedziby firmy EKOCEL Sp. z o.o. w Rekowie Górnym

2017

Sprzedaż 2000 pojazdu na rynek polski oraz „Złoty Medal 2017 Międzynarodowych Targów Poznańskich” za produkt MEDIUM X4 z wrzutnikiem DELTA 301

2018

10 000 pojazd opuszcza mury fabryki w Rekowie Górnym

Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Rekowie Górnym

2020

Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy fabryki i oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej o powierzchni 8,8 tys. m2. Łączna powierzchnia przestrzeni produkcyjnej wynosi ok. 22 tys. m2 – rozbudowa zwiększa możliwości produkcyjne z ok. 1200 jednostek do 1690 jednostek produkowanych rocznie.

2021

EKOCEL w gronie członków Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Złote medale POLECO 2021 za: MEDIUM X4 z wrzutnikiem DELTA 2301 na podwoziu elektrycznym, zamiatarka VIAJET  o napędzie wodorowym.

2021

Złote Medale 2021 Międzynarodowych Targów Poznańskich  POLECO za produkty: MEDIUM X4 z wrzutnikiem DELTA 2301 na podwoziu elektrycznym oraz Zamiatarkę VIAJET  o napędzie wodorowym.

Statuetka Złoty Akant za najlepiej zaprojektowane stoisko podczas Targów POLECO 2021

 

Z początkiem wiosny 2019, ruszyły prace związane z rozbudową fabryki ZOELLER TECH. Obok obecnie funkcjonującego zakładu produkcyjnego, powstała kolejna hala produkcyjna o kubaturze 119,1 tys. m3 i powierzchni 8,8 tys. m2 oraz place manewrowe i składowe o powierzchni prawie 30 tys. m2. I etap prac zakończył się oddaniem do użytku placu manewrowego wraz z parkingiem, zbiornikiem retencyjnym oraz ppoż. Podczas kolejnych etapów, powstała hala oraz przebudowane zostały istniejące pomieszczenia na cele socjalne. W chwili obecnej powierzchnia produkcji wynosi ok. 22 tys. m2 – rozbudowa zwiększa możliwości produkcyjne z ok. 1200 jednostek do 1690 jednostek produkowanych rocznie.

Kolejnym krokiem, po rozbudowie budynku, jest etap związany z wyposażeniem stanowisk oraz dalsza automatyzacja i robotyzacja.

Rozbudowa fabryki ZOELLER TECH w znacznym stopniu zwiększy dotychczasowe możliwości produkcyjne.